ArsenalMy v Barcelona Malaysia

Photo: After taking a break, Arsenal Malaysia football team will face FC Barcelona Malaysia in a friendly as a preparation before Malaysian Champions League next year.

See us on action this Sunday, 22 December 2013, 5 pm at Padang Permata B, Bangi.

Players who will represent our squad are as follows:

1. Azman Shah bin Mohidin (C)
2. Mohd Fazrullah bin Jaini (VC)
3. Mohammad Firdaus bin Abdul Wahid (GK)
4. Ahmad Azan bin Abd Razak (GK)
5. Abd Halim bin Jemali
6. Ahmad Fadhli bin Ahmad Faiza
7. Ahmad Farhan bin Mohd
8. Ahmad Naim bin Abd Manaf
9. Amir Hamzah bin Mohd
10. Khairil Azizi bin Khairuddin
11. Mohd Ekram Faiz bin Mohd Suhimin
12. Mohd Shafiq bin Hassan Baseri
13. Mohd Yusof bin Ismail
14. Mohd Zahir bin Mohd Mahazir
15. Muhd Fazreen bin Abd Aziz
16. Parani bin Mohd Bakri @ Karim
17. Sivash Govin
18. Zulhelmi bin Kaharuddin

Come and support us!

After taking a break, Arsenal Malaysia football team will face FC Barcelona Malaysia in a friendly as a preparation before Malaysian Champions League next year.

See us on action this Sunday, 22 December 2013, 5 pm at Padang Permata B, Bangi. Players who will represent our squad are as follows:1. Azman Shah bin Mohidin (C)
2. Mohd Fazrullah bin Jaini (VC)
3. Mohammad Firdaus bin Abdul Wahid (GK)
4. Ahmad Azan bin Abd Razak (GK)
5. Abd Halim bin Jemali
6. Ahmad Fadhli bin Ahmad Faiza
7. Ahmad Farhan bin Mohd
8. Ahmad Naim bin Abd Manaf
9. Amir Hamzah bin Mohd
10. Khairil Azizi bin Khairuddin
11. Mohd Ekram Faiz bin Mohd Suhimin
12. Mohd Shafiq bin Hassan Baseri
13. Mohd Yusof bin Ismail
14. Mohd Zahir bin Mohd Mahazir
15. Muhd Fazreen bin Abd Aziz
16. Parani bin Mohd Bakri @ Karim
17. Sivash Govin
18. Zulhelmi bin Kaharuddin

 Come and support us!

No comments

Powered by Blogger.